LETSELSCHADE ADVOCATEN

Advocaten letselschade en advocatenkantoren letselschaderecht in België vinden op plaats.

letselschadeadvocaten.be

Advodirect Letselschade arbeidsongeval
Advodirect Antwerpen
 

Advodirect Letselschade arbeidsongeval
Jan van rijswijcklaan 164 bus 14
2020 Antwerpen
Tel.: +32(0)475 457814 - Fax: 03 8779860
Contact Avodirect
www.advodirect.com

Advocaat Ward van Loo is gespecialiseerd in burgerlijke rechtzaken, echtscheiding, handelsrecht & economisch recht, letselschade & arbeidsongevallen en incasso. Hij heeft zijn kantoor in Antwerpen.

Letselschade arbeidsongeval

Een arbeidsongeval doet zich voor op het werk zelf of op de weg naar en van het werk. Is het gevolg hiervan is dat u werkonbekwaam bent geworden of heeft u blijvend letsels opgelopen?

Letselschade advocaat Meester Ward van Loo staat u bij om een schadeclaim in te dienen bij degene die hier verantwoordelijk voor is.

Soorten letselschade:
Verlies van de capaciteit om arbeid te verrichten en daarmee inkomsten te verwerven. Ofwel het 'verlies aan verdienvermogen' of 'verlies aan arbeidscapaciteit'
Kosten van huishoudelijke hulp
Ziektekosten zoals de kosten van opname in het ziekenhuis
Smartengeld of immateriële schade
Andere schade zoals aangepast vervoer, de kosten van aanpassing aan een woning, en reiskosten in verband met het bezoek aan behandelend artsen
Wettelijke rente

arbeidsongevallen-recht.be
lichamelijk-letsel.be
blog.seniorennet.be/advodirect
lichamelijke-schade-berekening.be

CONTACT Ward van Loo Uw eerste juridisch advies is gratis.

| links |
InformationStart Internet Concepts B.V., The Netherlands